informacje o kręgosłupie, jego bólach, chorobach i rehabilitacji


Kręgosłup

Kręgosłup człowieka bóle i jego choroby oraz rehabilitacja.

Kręgosłup

kręgosłup

 
 

Kręgosłup jest ważny w budowie ciała człowieka. Dzięki niemu możemy chodzić. Poza tym ochrania układ nerwowy, a dokładniej mówiąc rdzeń kręgowy. Zbudowany jest z pojedynczych kręgów, które idąc od góry są coraz większe. U człowieka występuje od 32 do 34 kręgów. Kręgosłup dzieli się na odcinki. Cześć szyjna składa się z 7 kręgów, piersiowa z 12, po 5 kręgów przypada na odcinki lędźwiowy i krzyżowy, a od 3 do 5 na ogonowy.

Ból kręgosłupa jest jedną z najczęściej występujących dolegliwości nękających współczesne społeczeństwa. Przyczyny bólu kręgosłupa mogą wynikać z uszkodzenia lub zaburzenia funkcjonowania układu kostnego, nerwowego, naczyniowego, tkanek miękkich. Przebiega jako sporadyczne incydenty, często z nawrotami lub jako przewlekłe dolegliwości. Ból kręgosłupa może być skutecznie leczony, wymaga to postawienia trafnego rozpoznania, gdyż tylko ono warunkuje dobór skutecznej terapii.

Często podczas wypadków komunikacyjnych dochodzi do urazów kręgosłupa. Wystąpić mogą one również podczas oddawania skoków do wody na tzw. „główkę” lub podczas upadków z wysokości. Do urazów dochodzi w wyniku ucisku lub uszkodzenia rdzenia kręgowego, co może powodować późniejsze zaburzenia neurologiczne. Urazy kręgosłupa czy jego złamania należą do poważnych uszkodzeń. Wszystkie nieprawidłowości czy nieostrożność może spowodować kalectwo lub nawet śmierć. Na miejscu wypadku nie należy przenosić poszkodowanego, gdy nie jest to niebezpieczne dla jego życia. Należy jednak zabezpieczyć go przed zimnem. Gdy transport jest niezbędny, to należy to robić ostrożnie przy pomocy co najmniej czterech osób. Należy użyć do tego celu noszy, desek, drzwi itp.

COPYRIGHTS 2007, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Jeśli ta publikacja okazała się dla Ciebie przydatna, odwiedź koniecznie nasze inne serwisy internetowe:
Mobbing w miejscu pracy i szkole. Układ słoneczny planety słońce i księżyc. Mundurek szkolny rozprawka na temat ich wprowadzenia.